نگاهی کلی به سیستم عامل لینوکس

1395/10/22 - 22:49
نام لینوکس برگرفته از Linux kernel است که در سال 1991 توسط لینوس توروالدز اجازه انتشار یافت. سیستم عامل UNIX در دهه 1960 پر بار شد و گسترش یافته و برای اولین بار در سال 1970 به بازار امد موجودیت وسیع و قابلیت جابجایی آن بدین معنا بود که مورد توجه قرار گرفته وتوسط موسسات دانشگاهی ، تجارتخانه ها و غیره با طرح خود که بر تولید گران سیستم های دیگر اثر می گذاشت کپی و اصلاح شد.