آموزش و پرورش تطبیقی

2017/07/6 - 23:34

از آنجائيكه آموزش، در زمرة  اولويت‌هاي اساسي دولت مالزي مي‌باشد از اين رو سالانه مبالغ كلاني از بودجه ملي به اهداف آموزشي اين كشور اختصاص مي‌يابد.تحصيل در مقاطع ابتدائي و متوسطه براي كليه دانش‌آموزان رده هاي سنتي 7 تا 17 سال رايگان مي باشد. سن ورود به سال اول ابتدائي  7 سالگي است