ساختار آموزش و پرورش آلمان؛ وضعیت حقوق معلمان

2017/08/1 - 17:53

بررسی آموزش و پرورش سایر کشورها علاوه بر جالب بودن و بالا بردن سطح دانش و آگاهی ما نسبت به ملل دیگر شاید بتواند راهکار هایی در پیشبرد اهداف آموزشی مقابل ما قرار دهد.